Svenska English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokat och jurist – vad är det för skillnad?

 

 

Alla advokater är också jurister, men alla jurister är inte advokater. För att få kalla sig advokat måste man vara ledamot av Sveriges advokatsamfund och klarat kraven för inträde där. Advokattiteln är således skyddad i lag. Om detta kan man läsa mer på advokatsamfundets hemsida, advokatsamfundet.se. Sammanfattningsvis kan man säga att det är att ha att följa etiska regler som ska skydda klientens intressen. En advokat är oberoende, fri från intressekonflikter och har tystnadsplikt, allt för att klienten ska känna sig säker på att han inte tar hänsyn till några andra intressen. Eftersom kraven på en advokat är höga, så är advokattiteln ett slags kvalitetsstämpel och yrkeslegitimation.

 

Jurist däremot är inte någon skyddad titel. Vanligen brukar man med jurist mena en person som avlagt jur. kand.-examen, men vem som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Det finns inte några krav på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige.

 

Det finns en nämnd, Konsumenttvistnämnden. Den prövar arvodestvister och andra  ekonomiska krav  en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå. Advokater är skyldiga att medverka i en prövning i Konsumenttvistnämnden. Om nämnden och närmare information om vad den prövar, hur det går till osv finns information att på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden eller Konsumenttvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

 

info@enskedeadvokaterna.se

Enskede Advokatbyrå, Stora Gungans väg 12, 122 31 Enskede, tel: 08-648 75 60